A Call to Worship

21 mei 2012 Artikelen

A call to worship: God aanbidden in geest en waarheid

Worship = worth-ship: aanbidding, de menselijke reactie op een liefdevolle en genadige God die voortkomt uit een relatie met Hem.

Iedereen is geschapen om God te aanbidden maar door de zondeval (zie Genesis 3) is dit helaas niet meer onze omgang met God.
Zonde = het missen van je doel. God’s doel met jouw leven is dat je in relatie met Hem leeft en Hem aanbidt.

Toch “aanbidt”  de mens. In de Bijbel vind je genoeg voorbeelden van de verkeerde soort aanbidding. Bijvoorbeeld van afgoden (Baäl, gouden kalf) maar in onze tijd kun je denken aan geld, cariërre, huisje-boompje-beestje of zelfs artiesten! Op zich onschuldige dingen maar zeker niet de aanbidding waard die voor God bedoeld is!

Maar hoe is het dan wel bedoeld?

John 4:23-24 (New King James Version) of klik hier voor de Nederlandse versie
“But the hour is coming, and now is, when the true worshipers will worship the Father in spirit and truth; for the Father is seeking such to worship Him. 24 “God [is] Spirit, and those who worship Him must worship in spirit and truth.”

Wanneer je deze woorden op zoekt in een concordantie kom je op het volgende.

Belangrijke woorden:

Worship: Griekse woord hier Proskynetes, betekenis: “eren”. Dit woord wordt vaak in verband gebracht met een houding van absolute onderwerping of een zeer hoog eerbetoon. Bijvoorbeeld door Abram, Mozes en Aaron, Job maar ook door Maria Magdalena.

Seeking: God verlangt ernaar!

Spirit/Geest: Griekse woord hier is pneuma, betekenis: geest. Zowel gebruikt om de Heilige Geest aan te duiden als onze geest. Onze geest maakt een verbinding met God’s Geest. We laten Hem dus leiden!

True/ware: Het Griekse woord hier betekent het tegenovergesteld van fictief, nep, onecht, geveinsd of onzeker. Hoe cool om te zien dat God wil dat we niets veinzen maar dat we echt zijn. Je hoort God’s uitnodiging hierin doorklinken: “Kom zoals je bent!”

Lessen:

Wat ik hieruit leer, is dit: laat God’s Geest je leiden wanneer je Hem aanbidt. Als je een relatie hebt met Hem dan gaat Hij je leiden. Dan kun je Hem aanbidden, no matter welke situatie je je in bevindt.

En ten tweede: aanbid God zoals je bent. Wanneer je een relatie hebt met God en je laat leiden door Zijn Geest, ga je echt ontdekken wat dat betekent.

Finally…

Ik geloof dat deze tekst voor ons is. Hier en nu: God is raising up an army of worshippers! Wat bedoel ik daarmee? De impact van God aanbidden is groot! Zó groot dat het life changing is! Dat kan ik vanuit mijn eigen leven bevestigen. Wanneer 1 persoon Hem aanbidt en het heeft al impact, laat staan als het er 10 zijn. Of 100. Of…?

God heeft jou gemaakt en geroepen om Hem te aanbidden. Dat betekent niet dat je persé op het podium staat iedere zondag. Of dat je überhaupt kunt zingen! Dat is allemaal niet nodig: worship is een levensstijl, niet alleen een eenmalige handeling die zich wekelijks herhaalt. En dat zeg ik met alle liefde en respect naar mijn broers en zussen die iedere zondag dienen in het leiden van de worshipdienst. Maar wat ik bedoel is dit: worship is vanuit je hart en wanneer je ervoor kiest om een worshipper te worden dan zal je leven van aanbidding ook je roeping, je familie en zelfs je bediening gaan helpen dragen. Worship is net als het lezen van God’s Woord: we all need to do it!

 

Tags: