Het gaat niet om ons

2 februari 2013 Artikelen

Het gaat niet om ons

Omdat God het middelpunt is, het hart, kijkt Hij naar ons hart. Hij gaf ons Jezus, Zijn enige zoon om ons te reinigen van de zonde en de vloek van de wet. Jezus is het bloed dat van het hart vloeit. De bron die ons schoon wast. Je kunt het zien als een lichaam: als de organen geen bloed ontvangen van het hart dan kunnen ze niet werken! Als het woord bloed opzoekt dan zul je ontdekken dat het zuurstof en voedingsstoffen naar de organen brengt en het afvalproduct koolstofdioxide weghaalt. Stel je voor dat je geen bloed hebt dat zuivert of een hart zonder hartslag! Je binnenste zou niet werken en simpelweg vergaan. Dit is precies hoe het werkt met God. Als Hij niet het middelpunt van je leven is kan Hij simpelweg Zijn liefde er niet doorheen laten vloeien… Delen van je leven zullen niet ontvangen wat ze nodig hebben! De Bijbel praat meer dan 700 keer over het woord hart! Snap je waarom het zo belangrijk is?

Jeremia 12:3
3 Maar Gij, o HEERE! kent mij, Gij ziet mij, en proeft mijn hart, dat het met U is.

Jeremia 17:10
10 Ik, de HEERE, doorgrond het hart, en proef de nieren; en dat, om een iegelijk te geven naar zijn wegen, naar de vrucht zijner handelingen.

Omdat God het middelpunt van alles is, kijkt Hij ook naar ons middelpunt, ons hart. Hij reageert erop.

Laten we kijken naar het leven van Bileam:
Numeri 22:10-12
10 Toen zei Bileam tegen God: Balak, de zoon van Zippor, de koning van Moab, heeft hen naar mij toe gestuurd met het verzoek:
11 Zie, het volk dat uit Egypte getrokken is, heeft het oppervlak van het land bedekt. Kom nu, vervloek het voor mij. Misschien kan ik ertegen strijden en het verdrijven.
12 Toen zei God tegen Bileam: U mag niet met hen meegaan, u mag dat volk niet vervloeken, want het is gezegend.

Laten we verder lezen:

Numeri 22:15-20
15 Maar Balak ging door met het sturen van vorsten, meer en aanzienlijker dan de eerste.
16 Die kwamen bij Bileam en zeiden tegen hem: Dit zegt Balak, de zoon van Zippor: Laat u er toch niet van weerhouden naar mij toe te komen.
17 Ja, ik zal u met grote eer overladen, en alles wat u tegen mij zegt, zal ik doen. Maar kom toch, vervloek dit volk voor mij!
18 Toen antwoordde Bileam en zei tegen de dienaren van Balak: Al zou Balak mij zijn huis vol zilver en goud geven, ik ben niet in staat het bevel van de HEERE, mijn God, te overtreden om iets te doen, klein of groot.
19 Nu dan, blijft u toch ook deze nacht hier, opdat ik weet wat de HEERE verder tot mij spreken zal.
20 God kwam ’s nachts tot Bileam en zei tegen hem: Kwamen die mannen soms om u te ontbieden? Sta op, ga met hen mee, maar u mag alleen dat doen, wat Ik tot u spreken zal.

Als we kijken naar wat God Bileam antwoordt, zien we: ”Kwamen die mannen soms om u te ontbieden? Sta op, ga met hen mee, maar u mag alleen dat doen, wat Ik tot u spreken zal.” Je kunt je nu afvragen: Weet God niet alles? is Hij niet degene die alles in Zijn hand heeft? Maar waarom verandert Hij dan Zijn antwoord? De reden is simpelweg de verandering van Bileams hartgesteldheid. Hij wist dat hij niet moest gaan maar hij schipperde door het offer waar Balak hem mee verleidde. Hij koos ervoor om een hartverlangen controle te laten nemen, en daarom antwoordde God naar zijn hart!

Het is erg makkelijk om als Bileam te zijn en we vechten hier allemaal mee. We laten ons leiden door onze hartverlangens en onze ambities. Ambities hoeven niet per definitie slecht te zijn maar we moeten ze onderwerpen en overgeven aan God, als we dit niet doen worden het afgoden.

Ezechiël 14:4
4 Spreek daarom met hen, en zeg tegen hen: Zo zegt de Heere HEERE: Iedere man uit het huis van Israël die zijn stinkgoden in zijn hart doet opkomen en het struikelblok van zijn ongerechtigheid vóór zich zet en dan naar de profeet toe komt, Ik, de HEERE, zal hem als hij komt met de veelheid van zijn stinkgoden, Zelf antwoord geven.

We zien dat God niet zegt: Ik zal hem terechtwijzen. Hij zal antwoorden naar de hartverlangens van de persoon met afgoden. Hij kon zeggen ga door met het aanbidden van afgoden, omdat dit het enige is waar het hart van de afgod aanbidder in dit schriftgedeelte voor open staat.

Soms zijn we verward en denken we dat we God niet duidelijk kunnen horen. Hij lijkt zo ver weg en Hij antwoordt niet. Soms zijn we in twijfel of God wel spreekt, de vijand of simpelweg onze eigen gedachten. Ik ben ervan overtuigd dat als we werkelijk alles overgeven, elke spier van ons hart, dat we God zullen horen, God is niet een God van verwarring. Vaak hebben we dingen in ons hart die Zijn plek innemen, zelfs als het iets kleins is kan het tot verwarring leiden. Dit is het gevolg hiervan:

Jeremia 7:24
24 Maar zij hebben niet geluisterd en hun oor niet geneigd, maar ze gingen in hun eigen opvattingen voort overeenkomstig hun verharde, boosaardige hart. Zij gingen achterwaarts en niet voorwaarts.

Soms komen we vast te zitten in een comfort zone en denken we dat het allemaal om ons gaat en onze emoties. Niets is meer waar dan:

Mattheüs 6:33
33 Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden.

Ik herinner me toen ik gered werd als de dag van gisteren. Ik had alles geprobeerd in de wereld en besefte me dat het de leegte niet kon vullen. Ik vroeg Jezus voor genezing, op dat moment ging het niet om mij! Sterker nog ik schoof mezelf en al mijn verlangens opzij om Hem te ontvangen! We hebben Hem elke dag nodig om volledige controle te nemen over onze levens en harten!

Vergeving is hier ook onderdeel van. Je vraagt je misschien af waarom.

Als je wrok vasthoudt dan maak je het allemaal weer om jou, en kan je jezelf en je pijnen als afgoden gaan maken. ‘Ik voel me zo, ik kan hem/haar niet vergeven want wat hij/zij deed was te pijnlijk… Het gaat simpelweg niet om ons en onze emoties. Zoek God dagelijks en leg je leven voor Zijn voeten, Hij zal je de kracht geven om te vergeven. Het kan zelfs zijn dat je jezelf moet vergeven voor dingen! Denk hier over na.

Gebedspunten:

-God laat me mijn eigen hart zien zoals U het ziet.
-God is mijn hart in orde? Is er iets tussen ons dat niet klopt?
-God onthul aan mij wat me onrustig maakt, onthul aan mij wat in het diepste hoeken van mijn hart verborgen zit.
-God verberg me in Uw aanwezigheid, help me om alles over te geven en te realiseren dat U alles bent wat ik nodig heb, de Bron, het Centrum, het Hart, de reden waarom mijn hart klopt, mijn leven.

Mijn God U bent zo goed, dank U voor deze boodschap in Jezus naam.

Bless your soul en wees bemoedigd in de Here deze week.

Bron schriftgedeelten : www.biblija.net
Vertaling: Herziene Statenvertaling