Liefde, Geloof & Actie

26 januari 2014 Artikelen

Het nieuwe jaar is begonnen en veel mensen hebben goede voornemens. Misschien heb jij ze zelf ook wel. Minder eten, meer sporten, stoppen met roken, huis beter schoonmaken, etc. Als het je lukt om je te houden aan je voornemens, kun je je daar heel gelukkig door voelen. Maar vaak eindigen goede voornemens in teleurstellingen wanneer je je niet meer aan die voornemens kunt houden en als vanouds verder gaat.

Mijn visie is dat je beter teleurstellingen kunt hebben. Dit is beter voor je dat je je niet aan je eigen voornemens kunt houden dan wel. Waarom zeg ik dit?
De definitie (uit de encyclopedie) van een goed voornemen is: dat wat je met jezelf afspreekt te gaan doen. In deze definitie komt het woord God niet voor.

Als goede voornemens geëindigd zijn in teleurstellingen, gaan meer mensen God zoeken, omdat het hen alleen niet lukt. Als alles goed gaat, hebben ze God minder nodig. Er is niets mis met plannen, plannen is zeker belangrijk en goede voornemens ook. Maar, hoe plan je nou je leven met God en hoe wandel je met Hem het nieuwe jaar in.

De drie sleutelwoorden om met God te wandelen zijn liefde, geloof en actie. Hieronder zal ik uitleggen waarom deze drie kernwoorden van belang zijn om samen met God te wandelen.

Kernwoord 1: Liefde

Liefde is de basis van alles. 

Lees 1 Johannes 4:8: Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde. God=Liefde. Als je in de volgende tekst het woord God vervangt door het woord liefde, lees je dat liefde de basis is van alles:

Johannes 1:1-4: Liefde is het begin van alles
Hoe kun je deze liefde ontvangen? Wat kun je hiervoor doen?

Veel mensen denken dat je veel moet doen om de liefde van God te ontvangen. Anderen denken dat het allemaal vanzelf gaat en doen heel weinig. In 1 Johannes 4:10 staat het volgende: hierin is de liefde, niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat Hij ons lief had. God heeft ons dus eerst liefgehad voordat wij Hem liefgehad konden hebben.

Wat kun je met deze bijbeltekst en het principe dat God ons eerst liefheeft, voordat wij Hem kunnen liefhebben?
Je kunt in gebed stil zijn voor God en ruimte nemen voor aandacht voor Hem. In het begin zal dat misschien lastig zijn omdat we soms allerlei ideeën en gedachten over wie God is door je hoofd gaan. Probeer tot rust te komen en alles achter je laten en je te focussen op Hem. Je kunt dan de vraag stellen of je een openbaring van Gods liefde mag krijgen. En dan openstaan om die te ontvangen.

Dit is de vraag die God ons stelt voor 2014:

ACCEPTEER JE MIJN LIEFDE?

Deze vraag kun je thuis beantwoorden. Je hebt de keuze of je Gods liefde accepteert namelijk zelf in de hand.

Als je de liefde van God accepteert dan krijg je automatisch ook gezonde relaties met de mensen om je heen, zie 1 Johannes 4:19-21.

Misschien vind je het principe van thuis in stilte praten met God en zijn liefde accepteren een beetje gek. Je hoort God niets zeggen. Je hoort geen stem die tegen je praat. Met deze vraag zijn we aangekomen bij kernwoord nummer twee, het geloof.

Kernwoord 2: Geloof

Lees Hebreeën 11:1. In deze tekst leer je dat het geloof belangrijk is voor de dingen die je niet ziet. Dat betekent: geloven dat God van je houdt, want zonder het geloof in de dingen die je niet ziet, kun je de liefde van God niet ontvangen. Je kunt iets niet ontvangen als je er niet in gelooft. Nu kun je denken dat je pas een sterk geloof kunt hebben als er een speciale zalving/grace op je rust. Niets is minder waar. Lees Romeinen 10:17 maar eens.

Hierin staat dat het geloof komt door te luisteren. In de tijd van de Romeinen, toen de Bijbel geschreven werd, was er nog geen drukpers. Boeken zoals wij ze kennen, bestonden nog niet en veel mensen konden niet lezen. Ze moesten het Woord van God wel horen om het tot zich te nemen. Nu kun je horen ook vervangen door lezen. Je geloof groeit dus als je het Woord van God leest en naar preachings en teachings luistert en/of leest.

In Hebreeën 12:2 kun je lezen dat Jezus de leidsman en de voleinder van ons geloof is. Dit betekent dat Hij ons geloof “af” maakt. In de Engelstalige bijbel staat het woord ” the perfecter of our faith”. Hij maakt ons geloof perfect. Als je je focused op Hem zal Hij je geloof perfect maken.

Kernwoord 3: Actie

Het laatste kernwoord is actie. Zonder actie is er geen uiting van het geloof en geen basis van de liefde.

Veel christenen kunnen stagneren in hun leven omdat ze op zoek zijn naar de wil van God in hun leven. Er zijn christenen die dan in de valkuil vallen om te wachten en niets meer te doen. Niet meer in actie komen omdat je bang bent het verkeerde te doen. En bang bent om de wil van God ‘te missen’.

Hier heb ik zelf ook last van gehad. Maar Michael heeft mij geleerd om ‘gewoon te doen’ en ‘ervoor te gaan’. Door je geloof in Christus zal Hij je pad bijschaven. Welk pad je ook neemt, door je geloof in Christus ben je zeker dat Hij je pad zal sturen.

Stel je voor: je hebt sollicitaties verstuurd en dan hoor je dat je bij alledrie de bedrijven bent aangenomen. Je kunt dan in de stress schieten en niet weten welke baan je moet aannemen omdat je niet weet welke van de drie Gods wil is. Je kunt deze aanbiedingen ook gaan zien als Gods genade of grace. Je kunt nu de baan kiezen die het beste bij je situatie past. Als je bijvoorbeeld in geldnood zit, kun je kiezen voor de baan die het meeste betaald. Heb je geen geldnood, dan kun je bijvoorbeeld kiezen voor de baan waar je passie ligt.

Het belangrijkste is dat je moet leren beseffen/geloven dat, wat je ook kiest, God je pad wel rechttrekt. Wanneer je een relatie hebt met God zul je uiteindelijk vanzelf in de wil van God leven. Misschien gaat de baan die je als eerste uitgekozen hebt niet door, en kun je nummer 2 kiezen of nummer 3. Het gaat erom dat je iets doet en niet stilstaat.

Je moet dus vertrouwen op je geloof en de liefde van God. Je moet je aan Hem overgeven en vertrouwen dat Hij je stuurt op je pad. Je hebt geen orakel nodig of een waarzegster om precies te weten wat God van je wil. God wil gewoon dat je wandelt met Hem en je vertrouwen in Hem stelt. Wees daarbij opmerkzaam voor Hem, maar ga niet stilstaan uit angst dat je het verkeerde doet.

Lees Spreuken 20:24:

The Lord directs our steps, so why try to understand everything along the way.

Met andere woorden; je kunt niet alle stappen die je gaat zetten van te voren weten. Je moet het gewoon doen! Wandelen in vertrouwen op God. Fouten maken mag.