Wat geloven wij

Wat geloven wij


Wat wij geloven is heel eenvoudig: Jezus is de Zoon van God en dankzij Hem hebben wij verlossing en het eeuwige leven ontvangen. Jezus is ‘the center of it all’. Zonder Hem zijn we in principe niet heel erg veel, eigenlijk helemaal niets.

Daarom vinden wij het heel belangrijk om de boodschap van Christus op een simpele en duidelijke manier over te brengen, zonder poeha en bombarie, zodat het kruis van Christus zijn inhoud niet verliest. (1 Korintiërs 1:17) Dit doen wij door eerlijk onderwijs in de Bijbel, ‘samen eten’ en het organiseren van (worship) services waarin het persoonlijk leren kennen van God centraal staat.

De nadruk in onze ministry ligt op de kracht van Jezus, het volgen van Hem, de relatie met God en het praktiserend uitdragen van het Woord van God. De basis uitgangspunten van onze ministry zijn terug te lezen in 1 Korintiërs 13.

Statements

  • De Bijbel is het Woord van God en is geïnspireerd door de Heilige Geest. De Bijbel is de basis van alles, zo ook van onze ministry. De Bijbel bevat alle antwoorden op alle problemen en/of vragen.
   Lees ook Johannes 1:1-3, 2 Timoteüs 3:16,17 en 2 Petrus 1:20,21

 

 

  • God heeft de aarde geschapen en de mens naar Zijn evenbeeld. Door de zondeval is de mens gesepareerd van God. Alleen dankzij Jezus kunnen wij een relatie met God hebben.
   Lees ook Genesis 1:1, Genesis 1:26 en 1 Timoteüs 2:5

 

  • Alleen door de genade van Jezus Christus, een geschenk van God, kunnen wij een persoonlijke relatie met God hebben. Hier kan en hoef je niets voor doen, het kan niet gecreëerd worden uit eigen werken. Alleen door Jezus Christus als Heer aan te nemen in je leven en toe te geven dat leven zonder God leven in zonde is, kan je gered worden en een relatie met God krijgen.
   Lees ook Efeziërs 2:8,9, Romeinen 5:1, Johannes 14:6 en 1 Johannes 1:7,9

 

  • Om je fysiek te kunnen identificeren met Jezus, geloven wij in de volwassen waterdoop. Zodat de dood, begrafenis en opstanding van Jezus gesymboliseerd worden en een nieuw leven met Hem kan beginnen.
   Lees ook Romeinen 6:4

 

  • Naast de waterdoop, geloven wij ook in de doop van de Heilige Geest, een geschenk van God. Het is de Heilige Geest die je leidt in je leven met God.
   Lees ook Lukas 3:16 en Handelingen 2:4

 

  • Christus is het Hoofd van de gemeente. God geeft alle gelovigen geestelijke gaven zodat de gemeente (de Kerk) gesterkt wordt en dat mede door deze gaven ongelovigen tot geloof kunnen komen.
   Lees ook Efeze 4:5-10, Kolossenzen 1:18 en 1 Korintiërs 12:4-11